Ověřování a výpisy z rejstříků

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT

Zajištění důkazu

Osvědčení o předložení listiny

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Ověření pravosti podpisu - legalizace