Užitečné odkazy

Notářská komora ČR

https://www.nkcr.cz/

Notářský tarif

https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf

Rozvrhy řízení o pozůstalosti

https://www.nkcr.cz/data/rozvrhy-pozustalostnich-rizeni/2017_rozvrh_hradec.pdf

Nahlížení do katastru nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx

Ověřování adres

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

Veřejné rejstříky

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Administrativní registr ekonomických subjektů

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Živnostenský rejstřík

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

Evidence zemědělských podnikatelů

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP

Evidence zdravotnických zařízení

http://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost#