Právnické osoby a podnikání

Zakládání společností, družstev a jejich změny

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

Založení nadace a nadačního fondu

Změna stanov společenství vlastníků jednotek

Založení společenství vlastníků jednotek